شنبه 06 فروردین 1401 نویسنده : مدیر سایت
1301 0 0

معنای مزاج و جایگاه آن ویژه

در طب اسلامی و طب سنتی ایرانی درمان بر اساس متعادل کردن مزاج ها صورت می گیرد، بنابراین تشخیص مزاج در درمان بسیار مهم است.

شنبه 06 فروردین 1401 نویسنده : مدیر سایت
3489 0 0

آموزش شناخت مزاج دم ویژه

مزاج دَم گرم و تر و محل تمرکز آن در سر است، ماهیت دَم در خون همان هموگلوبین است که مسئول جابجا کردن مواد مغذی و اکسیژن در بدن است. دَم مسکن گرما در بدن است طوری که گرما بیشتر در این مزاج بروز دارد و احساس می شود. کم و زیاد شدن دَم (خون) در بدن نسبت به سایر مزاج های دیگر ملموس تر است.

شنبه 06 فروردین 1401 نویسنده : مدیر سایت
4473 0 0

آموزش شناخت مزاج صفرا ویژه

مراد از صفرا هر ماده ی زرد رنگی که داخل خون یافت می شود و محل تولد این مواد در پهلوی راست(کبد) می باشد. ماده ی زرد رنگی که کبد تولید می کند و به کیسه ی صفرا می ریزد و به هضم و جذب غذا کمک می کند. این صفرا در بدن پخش است و در خون جریان دارد. ماهیت صفرا در خون همان گلبول های قرمز یا بیلیروبین است. اگر بیلیروبین یا کلسترول در بدن بالا برود بدن زرد می شود.

شنبه 06 فروردین 1401 نویسنده : مدیر سایت
5033 0 0

آموزش شناخت مزاج سودا ویژه

نشانه های خشکی بیشتر در سودا نمایان است از جمله: خشکی در روده ها که منجر به یبوست می شود، خشکی پوست، خشکی در روحیات و اخلاق به این معنی که افراد سوداوی به راحتی ابراز محبت نمی کنند و خونگرم نیستند. خشکی بیش از حد سبب قساوت قلب نیز می شود. به همین جهت سودا مسکن خشکی است.

شنبه 06 فروردین 1401 نویسنده : مدیر سایت
2600 0 1

آموزش شناخت مزاج بلغم ویژه

بلغم مسکن برودت و سردی در بدن است، جایگاه و محل تمرکز آن در صدر و سینه می باشد بنابراین محل بروز بیماری هایی که منشاء آن بلغم است بیشتر در این قسمت از بدن نمود پیدا می کند.

شنبه 06 فروردین 1401 نویسنده : مدیر سایت
722 0 0

آموزش نکات مربوط به کم خونی ویژه

1. مصرف روزانه آب تره یا سبزی تره بصورت دم نوش یا کوکو یا خشک 2. مصرف روزانه برگ چغندر به مقدار زیاد 3. استفاده از شکر قهوه ای

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان