پرفروش ترین ها

گیاه اذخر

۵۸,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
درمان بیماری های رحم و واژن اعم از عفونت، کیست، خارش، پلیپ  و . . .
معرفی محصول

خواص کاربردی گیاه اذخر 

 • درمان بیماری های رحم و واژن اعم از عفونت، کیست، خارش، پلیپ  و . . .
 • نقد و بررسی
 • مشخصات فنی
 • نظرات کاربران
 • نحوه مصرف گیاه اذخر

  • باید کل محتویات قوطی داروی اذخر را بیست دقیقه در آب فراوان جوشاند و پس از آن که سرد شد زنان را نیم ساعت و دختران را چهل و پنج دقیقه در آن نشاند.


  نکته:

  • شکل ظرف و مقدار آن باید به گونه ای باشد که آب تا ناف شخص برسد.

   

  • در موارد ذیل داروهای دیگر به داروی اذخر اضافه می شود:
  • داروی اذخر+تباشیر= درمان کیست رحم


  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن بیست گرم تباشیر هندی آسیاب شده را به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ عسل+ روغن زیتون= خشکی رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی دارو اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن سی گرم عسل به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر +عسل=عفونت زنانه

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن سی گرم عسل و نصف لیوان روغن زیتون به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست.
  • داروی اذخر+ تخم خرفه+ عسل=خارش و سوزش رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و بیست گرم تخم خرفه آسیاب شده را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن سی گرم عسل به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست.
  • داروی اذخر+ نمک دریا=گوشت های زائد رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و یک لیوان نمک دریا را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ عسل+ نمک دریا+ قسط شیرین= گوشت های زائد رحم و تخمدان

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و یک لیوان نمک دریا را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن سی گرم عسل و بیست گرم قسط شیرین آسیاب شده به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ سماق رومی=خونریزی زنانه

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و به همان اندازه سماق رومی را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ابهل=خارج کردن جفت یاجنین باقی مانده در رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و یک قوطی داروی ابهل را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ سنا=خارج کردن جفت یا جنین درون رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و پنج بسته سنای مکی(30 گرم) را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ تخم خرفه+ عسل+ تباشیر= سوزش، خارش، عفونت و کیست رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و بیست گرم تخم خرفه آسیاب شده را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدنه سی گرم عسل و بیست گرم تباشیر آسیاب شده را به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ جامع+ عسل=زخم رحم یا دهانه آن

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی دارو اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن سی گرم عسل و سه دانه داروی جامع به آن اضافه کرد و نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر + جمع کننده= کوچک کننده رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و یک قوطی داروی جمع کننده را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ خولنجان= بزرگ کننده رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر و یک قوطی داروی خولنجان( بزرگ کننده) را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن نشست
  • داروی اذخر+ حنا=زخیم کننده دیواره رحم

  نحوه مصرف:

  • باید یک قوطی داروی اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشاند و پس از سرد شدن صد گرم حنا به آن اضافه و مخلوط کرد و نیم ساعت در آن نشست.

   

  ترکیبات گیاه اذخر

  •  اذخر 2 واحد
  •  انیسون 2 واحد
  •  اُشنه 1واحد
  •  ایرسا 1واحد
  •  تخم خرفه 2 واحد
  • کراویا 1 واحد
  •  سداب 1 واحد
  •  سنبل الطیب 1 واحد
  •  سلیخه 2 واحد
  •  سماق رومی 2 واحد
  •  حسب البلسان 1 واحد
  •  بذر البنج 1 واحد
  • کندر 1 واحد
  •  هل 1 واحد
  •  بسباسه 1 واحد
 • مشخصات ظاهری
  وزن تقریبی (گرم)
  50
 • نام:
  ایمیل:
  پیغام:
  کد مقابل را وارد کنید ...
محصولات مشابه
0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان