درمان بیماری های مجاری ادرار


پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان سنگ حالب ویژه

حالب مجرای مابین کلیه ها و مثانه است. چنانچه سنگ تولید شده در کلیه وارد حالب شود برای درمان آن باید داروهای زیر توصیه شود.

پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان بیماری پروستات ویژه

پروستات عضوی از دستگاه تناسلی مردانه است که به اندازه و شکل یک گردوی کوچک در ابتدای مجرای ادراری در لگن خاصره زیر مثانه قرار دارد. در صورتی که حجم و اندازه پروستات از حالت عادی بزرگتر شود، در اصطلاح ، فرد دچار بیماری پروستات می شود.

پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان بیماری های غدد فوق کلیوی(آدرنال) ویژه

غدد فوق کلیه (آدرنال) ارگان های کوچکی بر روی کلیه ها هستند که شامل یک بخش قشری یا بیرونی و یک بخش مرکزی هستند.

پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان کیست حالب ویژه

تباشیر با آب ترب 2 عدد، تباشیر با آب سداب 2 (کیست کلیه)، تباشیر 2 با آب داروی سنگ مثانه، قرص خون (سه بسته)

پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان کیست مثانه ویژه

تباشیر 3 عدد با آب سنگ مثانه ، قرص خون (سه بسته)

پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان کیست کلیه ویژه

تباشیر با آب ترب 2 عدد ،تباشیر با آب سداب 2 (کیست کلیه) ، قرص خون (سه بسته)

پنج شنبه 15 آبان 1399

درمان نارسایی و کم کاری کلیه ویژه

از نشانه های کم کاری کلیه : ورم پاها ف بالا رفتن اوره و کراتین خون است

دوشنبه 23 دی 1398

درمان شب ادراری ویژه

روایت شده 2 گرممشک زمین (سعد کوفی) و 1 گرم زعفران، هر کدام را جداگانه آسیاب شود و سعد کوفی (مشک زمین)را با پارچه حریر صاف کرده و همه را با عسل آمیخته ، سپس آن ها را به شکل فندق در آوردید و در ظرفی جدید این آیه شریفه را با زعفران بنویسید به گونه ای که تمام ظرف را پر کند:

دوشنبه 23 دی 1398

درمان سوزش ادرار ویژه

اگر سوزش ادرار همراه با پهلودرد باشد،نشانه سنگ کلیه است و باید سنگ کلیه را درمان کرد .

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان