درمان بیماری های عمومی


شنبه 14 دی 1398

علت بیماری در طب اسلامی ویژه

درمان بی جا (توسط افراد غیر متخصص با عدم شناخت بیماری)

شنبه 14 دی 1398

داروی بی حسی ویژه

در دنیا از مواد مخدر برای بی حس کردن استفاده میشود.

شنبه 14 دی 1398

درمان آبریزش طولانی ویژه

طریفل: هر رطوبتی را که در بدن باشد خشک میکند ، انفیه و روغن بنفشه پای

شنبه 14 دی 1398

درمان تبخال ویژه

تبخال ناشی از تب و گرمی درون است.و وقتی تب به آخرین مرحله برسد،به صورت تبخال ظاهر میشود.

شنبه 14 دی 1398

درمان بیماریهای اخلاقی ویژه

بعضی بیماریهای اخلاقی معلول غلبه طبایع چهارگانه است.

شنبه 14 دی 1398

درمان تسکین درد و مسکن ها ویژه

درطب اسلامی، مسکن عمومی خوراکی وجود ندارد.بیشترین مسکن های عمومی طب اسلامی ،دعاها هستند که مطمئنا اثرگذار هستند

شنبه 14 دی 1398

درمان خرو پف ویژه

بیشترین علت خرو پف،چاقی است.یکی دیگر از علل خرو پف،پرخوری در شب است.خستگی زیاد نیز سبب خروپف میشود.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان