درمان بیماری های زنان


جمعه 14 آذر 1399

درمان ضخامت پرده بکارت ویژه

قسط+ نمک دریا را با آب خمیر کنند و به موضع بمالند و نوره اسلامی به موضع بمالند.

جمعه 14 آذر 1399

درمان بزرگ بودن رحم ویژه

1-اذخر2+جمع کننده 2 عدد (یک قوطی اذخر را با یک قوطی جمع کننده با هم بجوشانند و سپس در آب آن طبق دستور اذخر بنشینند)

جمعه 14 آذر 1399

درمان کیست آندومتریوز ویژه

آندومتریوزبه معنی رشد بافت داخلی رحم در جایی بیرون از رحم است.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان