06/01/1401 نویسنده : مدیر سایت
764 0 0

طریقه مصرف داروهای ترکیبی ویژه

دوقاشق از گیاه مورد نظر (مثلا مرزنجوش) را در دو لیوان آب بجوشانید ، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید و با داروی مورد نظر مصرف کنید.بهتر است برای هر دارو جوشانده به طور تازه تهیه شود.

طریقه مصرف داروهای ترکیبی

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان