01/06/1401 نویسنده : مدیر سایت
4852 0 0

آموزش شناخت مزاج صفرا ویژه

مراد از صفرا هر ماده ی زرد رنگی که داخل خون یافت می شود و محل تولد این مواد در پهلوی راست(کبد) می باشد. ماده ی زرد رنگی که کبد تولید می کند و به کیسه ی صفرا می ریزد و به هضم و جذب غذا کمک می کند. این صفرا در بدن پخش است و در خون جریان دارد. ماهیت صفرا در خون همان گلبول های قرمز یا بیلیروبین است. اگر بیلیروبین یا کلسترول در بدن بالا برود بدن زرد می شود.

آموزش شناخت مزاج صفرا

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان