06/01/1401 نویسنده : مدیر سایت
3919 0 0

آموزش شناخت مزاج دم ویژه

مزاج دَم گرم و تر و محل تمرکز آن در سر است، ماهیت دَم در خون همان هموگلوبین است که مسئول جابجا کردن مواد مغذی و اکسیژن در بدن است. دَم مسکن گرما در بدن است طوری که گرما بیشتر در این مزاج بروز دارد و احساس می شود. کم و زیاد شدن دَم (خون) در بدن نسبت به سایر مزاج های دیگر ملموس تر است.

آموزش شناخت مزاج دم

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان