06/01/1401 نویسنده : مدیر سایت
2737 0 1

آموزش شناخت مزاج بلغم ویژه

بلغم مسکن برودت و سردی در بدن است، جایگاه و محل تمرکز آن در صدر و سینه می باشد بنابراین محل بروز بیماری هایی که منشاء آن بلغم است بیشتر در این قسمت از بدن نمود پیدا می کند.

آموزش شناخت مزاج بلغم

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان