دستور میخک

06/01/1401 نویسنده : مدیر سایت
340 0 0

دستور میخک ویژه

5 الی 10 گرم میخک را در یک شیشه ریخته و درب آن را محکم ببندید و تمام شیشه را گل مالی کنید و یک روز تمام در زیر آفتاب قرار دهید. در پاییز و زمستان دو روز زیر آفتاب قرار دهید.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان